BCC Norge

BCC Norway Logo

Det norske nasjonalleddet har 19 menigheter og hjelper disse med å sikre effektiv, trygg og legitim drift.

Les mer

19 norske menigheter

Norske menigheter

De norske lokalmenighetene har mellom 70 og 1.450 medlemmer og er fordelt over hele landet.

BCC-forbundet
Forstanderskap

Forstanderskapet

Åndelig og visjonær ledelse. Har ansvar for å forvalte menighetens lære, og det kristelige innholdet i menighetens arrangementer. Er øverste myndighet i tros- og lærespørsmål.

Representantskap

Representantskapet

Øverste myndighet i alle praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved representanter valgt av og blant medlemmene i BCCs menigheter

Beslutter vedtektsendringer, årlige budsjettrammer, og er den bevilgende myndighet som tildeler midler og tilskudd til å fremme formålet. Representantskapsmøte avholdes minst en gang per år.

Sekretariat

Sekretariatet

Ivaretar representantskapets og forbundets interesser mellom representantskapsmøtene og sørger for gjennomføring av disse. Koordinerer forbundets aktiviteter innen fagområdene økonomi, jus, compliance, kommunikasjon, internkontroll og IT.

Komitéer

Komitéer

Representantene fordeles gjennom året ut på ulike komitéer og arbeidsgrupper etter kompetanse og interesse. På denne måten jobbes det grundig med sakene som kommer til beslutning i representantskapsmøtene.

BCC Media

Logo BCC Media

BCC Media skal være et pulserende mediesenter for kristen formidling.

Les mer

BCC Event

Logo BCC event

BCC Event planlegger trossamfunnets internasjonale stevner og camper.

Les mer

BCC Facilities

BCC Facilities

BCC Facilities skal koordinere behov for kontor- og eiendomsfasiliteter til fellestiltak og sentralorganisasjonen i BCC-forbundet.

BMS International

BMS International

Misjonsorganisasjonen er etablert i USA og eier og driver misjonssteder og -prosjekter over hele verden.

BCC A-team

Logo BCC A-team

BCC A-team skal tilby ungdom fra hele verden kultur- og erfaringsutveksling i et positivt og sunt kristent miljø, basert på BCCs trosgrunnlag.

BCC Music

Logo BCC Music

BCC Music skal fremme den kristne tro og lære gjennom sang og musikk i lokalmenigheter, på arrangementer og i misjonsvirksomhet.

BCC Fund

BCC fund

BCC Fund skal bidra til å sikre den langsiktige realiseringen av formålet, ved utdeling og forvaltning av kapital.

BCC Connect

BCC Connect

BCC Connect har ansvar for direkte TV-sending fra stevner og arrangementer.